www.yoga-saswitha.nl
Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte. De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte (kortweg: Saswitha Yoga Opleiding) is de grootste en oudste yogaopleiding van Nederland.

www.yoganederland.nl
De Vereniging voor Yogadocenten Nederland heeft als doel de kwaliteit van de yogalessen, yogadocentenopleidingen en yogabijscholingen in Nederland te verhogen en zoveel mogelijk te waarborgen. Zij behartigt de belangen van de leden en is aangesloten bij de Europese Yoga Unie.

www.chakrainstitute.com
Sri Shyamji Bhatnagar is internationaal gerespecteerd meditatieleraar en dé autoriteit ter wereld wat betreft de kennis van de microchakra’s. Hij ontwikkelde de techniek van InnerTuning®: een praktische toepassing van de klassieke Svara Yoga en Nada Yoga. In Naada Yoga ervaren we de invloed van klank op het fysieke, subtiele en causale lichaam. En hoe deze drie met elkaar te harmoniseren. Naada Yoga is een zeer subtiele vorm van yoga, waarbij je door middel van klank (mantra’s) de energie in de chakra’s kan ervaren.